Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2012

Daftar Tembang - Gendhing Jawa

Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama

Itulah Bait bait bait Gendhing Dhandhanggula...
Lebih komplit dapat anda telusuri di Gending Jawa