Daftar Tembang - Gendhing Jawa

thumbnail
Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa sira anuladha,
duk ing uni caritane,
andelira sang prabu,
Sasrabahu ing Maespati,
aran patih Suwanda,
lelabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purun ingkang den antepi,
nuhoni trah utama

Itulah Bait bait bait Gendhing Dhandhanggula...
Lebih komplit dapat anda telusuri di Gending Jawa